«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

Положення про щорічний конкурс "Кращий студент науковець"

Деталі

ПОЛОЖЕННЯ

Про проведення щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець» серед студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

1. Загальні положення

Це положення регламентує статус і порядок проведення щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець» серед студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі–Конкурс), вимоги до учасників та оформлення анкет, порядок їх подачі на Конкурс. Конкурс проводиться з метою розвитку студентської наукової творчості в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, залучення молоді до активної наукової діяльності, узагальнення і поширення позитивного досвіду студентської наукової роботи, популяризації досягнень студентських наукових товариств інститутів університету та відзначення особистих наукових досягнень студентів-драгоманівців.

2. Організація Конкурсу

Оголошення про початок щорічного Конкурсу здійснюється наказом ректора. З метою визначення переможців Конкурсу створюється конкурсна комісія, яку очолює ректор університету. Також до її складу входять проректори, провідні вчені університету та представники студентського самоврядування. Наказ про проведення Конкурсу та персональний склад конкурсної комісії щорічно видається ректорому ніверситету до 15 квітня. Результати Конкурсу підводяться до 01 червня.

3. Умови участі в Конкурсі

У Конкурсі можуть брати участь студенти першого – п’ятого курсу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, які нададуть усі документи відповідно до умов Конкурсу. Переможці та призери не мають права брати участь у Конкурсі у наступному році.

Для участі у Конкурсі необхідно заповнити анкету учасника за встановленою формою. До анкети мають бути додані ксерокопії усіх статей, дипломів, грамот, патентів тощо. Для підтвердження доповідей на засіданнях наукових гуртків та проблемних груп надаються відповідні довідки за підписом керівника проблемної групи чи наукового гуртка. Участь у конференціях має бути підтверджена ксерокопіями тез доповідей, або, вразі відсутності тез, програмами відповідних конференцій. За умови відсутності підтверджуючих документів, відповідні бали не зараховуються.

4. Порядок визначення переможців Конкурсу

Визначення переможців відбувається за рейтинговим принципом оцінювання наукових досягнень студентів на основі таких показників:

 • диплом призера міжнародних студентських олімпіад зі спеціальності (1 місце– 20 балів, 2 місце– 17 балів, 3 місце– 15 балів);
 • диплом призера всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт (1 місце– 10 балів, 2 місце– 8 балів, 3 місце– 7 балів);
 • диплом призера університетських студентських олімпіад зі спеціальності та університетських конкурсів студентських наукових робіт (за кожен диплом– 4 бали);
 • опублікована стаття у наукових журналах, що входять до науко-метричних баз даних SCOPUS та Web of Science (1 стаття– 20 балів);
 • опублікована стаття у фахових («ваківських») наукових журналах (1 стаття– 10 балів);
 • опублікована стаття в наукових рецензованих виданнях та збірках студентських наукових робіт (1 стаття– 4 бали);
 • одержаний патент на винахід, корисну модель та промисловий зразок (1 патент– 10 балів);
 • участь у міжнародних наукових конференціях (1 конференція– 4 бали);
 • участь у всеукраїнських наукових конференціях (1 конференція– 3 бали);
 • участь в університетських наукових конференціях (1 конференція– 2 бали);
 • участь у роботі студентського наукового гуртка чи проблемної групи (кожна зроблена доповідь– 1 бал);
 • участь у роботі наукових семінарів наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова чи інших наукових центрівУкраїни (кожна зроблена доповідь– 2 бали);
 • участь у реалізації міжнародного наукового проекту (1 проект– 3 бали);
 • участь у реалізації фундаментального чи прикладного науково-дослідного держбюджетного проекту або проекту, що фінансується на госпдоговірних засадах (1 проект– 2 бали).

За результатами Конкурсу визначається одне перше місце, два – других та три–третіх. Окрім переможців конкурсною комісією можуть бути додатково визначені лауреати Конкурсу з числа учасників, які мають значні успіхи у науковій діяльності.

5. Нагородження

На основі рейтингового оцінювання наукових досягнень учасників за підсумками Конкурсу відбувається нагородження переможців та призерів під час щорічного проведення церемонії підведення підсумків діяльності університету «Педагогічні обжинки». Результати Конкурсу також оприлюднюються насайті університету.

Студент, який виборов перше місце, одержує диплом І ступеня,  нагрудний знак «Кращий студент-науковець» та грошову премію у розмірі 1000 гривень.

Студенти, що посіли друге місце, одержують дипломи ІІ ступеня  та грошову премію у розмірі 800 гривень кожному.

Студенти, що посіли третє місце, одержують дипломи ІІІ ступеня  та грошову премію у розмірі 500 гривень кожному.

Студенти, які були визначені конкурсною комісією як лауреати Конкурсу, під час«Педагогічних обжинок» нагороджуються дипломами лауреатів Конкурсу.

Батьки переможців (студентів, які вибороли І, ІІ та ІІІ місця) та лауреатів запрошуються на церемонію підведення підсумків діяльності університету «Педагогічні обжинки» та нагороджуються подякою ректора університету.

Директорам шкіл, у яких навчалися переможці та лауреати Конкурсу, надсилаються листи-подяки від імені ректора університету.