«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

Головна

Круглий стіл: «Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвиткової і реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в системі сучасної освіти»

Деталі

парДля успішного проведення наукових заходів СНТ імені Григорія Волинки у рамках VIII Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації» була потрібна плідна взаємодія всіх Студентських наукових товариств нашого університету. Навколо однієї теми «Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвиткової і реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в системі сучасної освіти» 28 жовтня об’єдналися Інститут розвитку дитини та Інститут корекційної педагогіки та психології. Спільними зусиллями вдалося організувати круглий стіл, яким став підґрунтям для обміну досвідом, знаннями та своїми відкриттями. Учасниками даного заходу стали студенти відповідних інститутів та представники інших навчальних закладів України.

 

Круглий стіл на тему: "Теоретичні та практичні аспекти документознавства, діловодства та інформаційної діяльності. Історія та сучасний стан"

Деталі

228 жовтня у рамках VIII Міжнародного наукового форуму "Простір гуманітарної комунікації" Студентське наукове товариство імені Григорія Волинки Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації провело власний захід - круглий стіл на тему: "Теоретичні та практичні аспекти документознавства, діловодства та інформаційної діяльності. Історія та сучасний стан". На даному науковому заході постали найактуальніші питання та проблеми відповідних наук, до дискусії були залучені як учасники, так і слухачі-студенти з професорсько-викладацьким складом кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті.

Заходи Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки

Деталі

Минули заходи Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки. Їх мета полягала у здійсненні міждисциплінарної комунікації студентами гуманітарних та негуманітарних спеціальностей задля їх подальшої єдності у науковому колі університу.
Будемо раді почути ваші враження, відгуки та пропозиції щодо проведеного форуму.
Також звертаємо увагу на те, що студенти, які з певних обставин не змогли бути присутніми на запланованих заходах, відповідно до програми, можуть отримати власний сертифікат учасника. За контактною інформацією звертайтеся до Голів СНТ своїх Інститутів та голови СНТ університету - Хоменка Гліба Володимировича.

сертифікат

ПРОСТІР ГУМАНІТАРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 2015

Деталі
28 жовтня 2015 року було розпочато роботу VIII Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації». Пленарне засідання відбулося в теплій, дружній атмосфері. Зі словами щирих привітань та наукових настанов до учасників звернувся доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова В.П. Андрущенко, який зазначив, що наукова робота ще зі студентських років виконує неабияку роль у вихованні майбутнього педагога. Захоплюючими були доповіді відомих науковців, які поділилися своїм досвідом, – це виступи академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, професора, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України М.В. Поповича та доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова В.М. Синьова. З практикою навчання за кордоном,  учасників форуму ознайомила доцент Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова О.В. Струтинська, яка детально розповіла про програму «ERASMUS».
Одним із основних напрямків роботи СНТ імені Григорія Волинки є розширення кола співпраці з науковими товариствами студентів та аспірантів інших вузів. Саме тому на нашому пленарному засіданні були присутні О.А. Романенко – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету, В.Я. Пирожок – заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, О.С. Дзюба – голова Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут».
Про діяльність СНТ Університету розповів Г.В. Хоменко, наголосивши на меті роботи наукового товариства. Також у виступі були зазначені наукові досягнення кожного інституту та визначені наступні кроки роботи Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки. Г.В.Хоменко подякував за досягнуті результати О.В. Щетініну - першому голові Студентського наукового товариства та Л.О.Сінельник і Н.В.Спірідонову - старшим інспекторам зі студентської наукової роботи.
Окрім наукових доповідей, молодих науковців чекала яскрава концертна програма, представлена Інститутом мистецтв. Виступи стали гармонійним доповненням даного засідання та створили затишну атмосферу.
Дякуємо всім учасникам пленарного засідання за активну участь!
Після пленарного засідання учасники форуму мали можливість відвідати наступні заходи Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки: круглі столи «Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в системі сучасної освіти» (Інститут розвитку дитини та Інститут корекційної педагогіки та психології), «Природнича безпека в умовах гуманізації європейського простору» ( Інститут природничо-географічної освіти), «Теоретичні та практичні аспекти документознавства, діловодства та інформаційної діяльності. Історія та сучасний стан» (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації), «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології на теренах України» (Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій).
Дякуємо всім учасникам за активну та плідну роботу! Сподіваємось, що ці заходи змогли палко зацікавити кожного, стали підґрунтям для обміну науковим досвідом та надали можливість студентам поділитися своїми науковими напрацюваннями.
1
 
2
 
3

Програма-запрошення ПГК-2015

Деталі

Запрошуємо студентів, магістрантів та аспірантів з 28 по 30 жовтня 2015 року взяти участь у заходах Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, що відбуватимуться в рамках VIII Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації»

Програма запрошення ПГК-2015

ПРОСТІР ГУМАНІТАРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Деталі

phMk6PcKk2A