«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

Головна

Круглий стіл: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології на теренах України»

Деталі

we 28 жовтня  2015 року Студентським науковим товариством Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій було проведено круглий стіл «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології на теренах України». у рамках VIII Міжнародного наукового форуму "Простір гуманітарної комунікації".
  Метою даного заходу було залучення студентів-майбутніх науковців та всіх, кому не байдужа наука в Україні до аналізу практики, узагальнення та поширення кращого досвіду теоретичних та практичних набутих знань у сфері психології та соціології.

 

 


До круглого столу долучилися студенти та викладачі (Степико В.П., Отич Д.Д., Алєксєєва Ю.А.) не лише нашого інституту, а й представники з інших вузів країни, зокрема, Донецького 
національного університету.
У рамках «Актуальних проблем та перспектив розвитку сучасної психології та соціології на теренах України» студенти розглянули теми, які пов’язані з теоретичними та прикладними аспектами сучасної психології, проблемами розвитку та саморозвитку особистості, соціальними процесами в умовах трансформації українського суспільства тощо. У рамках студентського наукового заходу було також презентовано результати емпіричних  досліджень на тему: «Психологічні особливості та детермінанти комп’ютерної залежності особистості юнацького віку» (Кмецинська А.О.; науковий керівник Бігун Н.І.); «Подолання тривожності підлітків методами арт-терапії» (Курилишин А.В.; науковий керівник Паньковець В. Л.); «Соціальний інтелект як фактор особистісної зрілості у студентському віці» (Мельніков О.О., науковий керівник Бушуєва Т.В.); «Самоактуалізація особистості студента як чинник його професійного становлення» (Мешко Г.О., науковий керівник Ставицька С.О.); «Соціально-психологічна адаптація студентів з лідерськими якостями» (Ореханова Д.О.; науковий керівник Паньковець В. Л.); «Вплив гендерних особливостей на ставлення до грошей у сучасної молоді» (Писарєв Р.А.; науковий керівник Паньковець В. Л.); «Влияние когнитивных стилей на успешность выполнения интеллектуальной деятельности» (Рябініна О.В.; науковий керівник Кушнір Ю.В.); «Стилі поведінки студентів-психологів у конфліктних ситуаціях» (Хворостянко Н.А.; науковий керівник Отич Д.Д.)і т.д.

dfgdf

er

fgg

qw

we