«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

Головна

ПРОСТІР ГУМАНІТАРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 2015

Деталі
28 жовтня 2015 року було розпочато роботу VIII Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації». Пленарне засідання відбулося в теплій, дружній атмосфері. Зі словами щирих привітань та наукових настанов до учасників звернувся доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова В.П. Андрущенко, який зазначив, що наукова робота ще зі студентських років виконує неабияку роль у вихованні майбутнього педагога. Захоплюючими були доповіді відомих науковців, які поділилися своїм досвідом, – це виступи академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, професора, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України М.В. Поповича та доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова В.М. Синьова. З практикою навчання за кордоном,  учасників форуму ознайомила доцент Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова О.В. Струтинська, яка детально розповіла про програму «ERASMUS».
Одним із основних напрямків роботи СНТ імені Григорія Волинки є розширення кола співпраці з науковими товариствами студентів та аспірантів інших вузів. Саме тому на нашому пленарному засіданні були присутні О.А. Романенко – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету, В.Я. Пирожок – заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, О.С. Дзюба – голова Наукового товариства студентів та аспірантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут».
Про діяльність СНТ Університету розповів Г.В. Хоменко, наголосивши на меті роботи наукового товариства. Також у виступі були зазначені наукові досягнення кожного інституту та визначені наступні кроки роботи Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки. Г.В.Хоменко подякував за досягнуті результати О.В. Щетініну - першому голові Студентського наукового товариства та Л.О.Сінельник і Н.В.Спірідонову - старшим інспекторам зі студентської наукової роботи.
Окрім наукових доповідей, молодих науковців чекала яскрава концертна програма, представлена Інститутом мистецтв. Виступи стали гармонійним доповненням даного засідання та створили затишну атмосферу.
Дякуємо всім учасникам пленарного засідання за активну участь!
Після пленарного засідання учасники форуму мали можливість відвідати наступні заходи Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки: круглі столи «Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в системі сучасної освіти» (Інститут розвитку дитини та Інститут корекційної педагогіки та психології), «Природнича безпека в умовах гуманізації європейського простору» ( Інститут природничо-географічної освіти), «Теоретичні та практичні аспекти документознавства, діловодства та інформаційної діяльності. Історія та сучасний стан» (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації), «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології на теренах України» (Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій).
Дякуємо всім учасникам за активну та плідну роботу! Сподіваємось, що ці заходи змогли палко зацікавити кожного, стали підґрунтям для обміну науковим досвідом та надали можливість студентам поділитися своїми науковими напрацюваннями.
1
 
2
 
3